kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE (BUDOWA) ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ (SIG) DLA KWJM

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE (BUDOWA) ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ (SIG) DLA KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (KWJM)

Numer referencyjny: WJM.271.2.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 518341-N-2019 z dnia 26.02.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, przygotowanie, utworzenie (budowa), wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacji Gospodarczej (SIG) dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM) – w ramach projektupn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, tj. Gminą Miasto Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Orzysz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mrągowo, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Pisz.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorkiego nad inwestycją pn "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej" Etap I, II, III i Iv

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP I, II, III, IV

Numer referencyjny: WJM.271.3.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 516371-N-2019 z dnia 20.02.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap I, II, III i IV.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy" (link do ogłoszenia)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOŻENIE UCZNIÓW - GMINA MIKOŁAJKI

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

Gmina Mikołajki: Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019r do 17 czerwca 2019r (Link do strony z publikacją ogłoszenia)

 

Dotyczy projektu pn.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe - Gmina Miejska Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe -  pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego

Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskichbwraz z budową śluzy "Guzianka II i remontem śluzy "Guzianka I" /Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Nieghocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy" (link do ogłoszenia)

 

 
zobacz wszystkie