kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ (WJM.271.1.2019)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.1.2019

Numer ogłoszenia w BZP: 556433-N-2019 z dnia 05.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie, służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku

 

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku" w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” (link do ogłoszenia)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP II"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP  II"

Numer referencyjny: WJM.271.5.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 531077-N-2019 z dnia 29.03.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP II"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP  II"

Numer referencyjny: WJM.271.4.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 522401-N-2019 z dnia 07.03.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie