kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku

 

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku" w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” (link do ogłoszenia)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP II"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP  II"

Numer referencyjny: WJM.271.5.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 531077-N-2019 z dnia 29.03.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP II"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP  II"

Numer referencyjny: WJM.271.4.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 522401-N-2019 z dnia 07.03.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE (BUDOWA) ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ (SIG) DLA KWJM

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE (BUDOWA) ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ (SIG) DLA KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (KWJM)

Numer referencyjny: WJM.271.2.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 518341-N-2019 z dnia 26.02.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, przygotowanie, utworzenie (budowa), wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacji Gospodarczej (SIG) dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM) – w ramach projektupn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, tj. Gminą Miasto Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Orzysz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mrągowo, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Pisz.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie