kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia  05.07.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6929/details w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PN. PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU (termin składania ofert 18.07.2019 godz.10.00)

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego naKanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy. 

Adres strony z ogłoszeniem:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/477969/przebudowa_nabrzezy_basenu_portu_srodladowego_w_gizycku__termin_

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA 18 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 7 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  18 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 7 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.7.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 119-290908 z dnia  24.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę 18 Miejsc Obsługi Rowrzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie w sprawie sposobu publikacji informacji o prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowaniach wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ (WJM.271.1.2019)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.1.2019

Numer ogłoszenia w BZP: 556433-N-2019 z dnia 05.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie, służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

zobacz wszystkie