kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ w Gminie Pisz

Numer referencyjny: WJM.271.2.2020

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 559171-N-2020 z dnia 07.07.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w Gminie Pisz.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 i 7

Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.07.2020

Zmiana SIWZ 14.07.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Informacja z otwarcia ofert 20.07.2020