kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGI

 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Tymczasowego Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i drogowej 

 

Numer referencyjny WJM.271.2.2020

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Tymczasowego Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i drogowej przy realizacji zadań pn.:

  1. budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów nr 7 MOR 7 – Miasto Giżycko;
  2. budowa Wieży Widokowej nr 3 WW3 – Miasto Giżycko;
  3. remont dróg szutrowych w gminie Ruciane-Nida;
  4. remont dróg szutrowych w gminie Mikołajki.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Projekt umowy z załącznikami do umowy

Formularz ofertowy