kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR BIURA 

STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Termin złożenia aplikacji 05 sierpnia 2019 r.

1. Ogłoszenie o naborze pracownika.

2. Kwestionariusz osobowy.