kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ (WJM.271.1.2019)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.1.2019

Numer ogłoszenia w BZP: 556433-N-2019 z dnia 05.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie, służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1,3-9 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ (Wzór umowy)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2019.06.13

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2019.08.02

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2019.09.24