kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP II"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP  II"

Numer referencyjny: WJM.271.4.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 522401-N-2019 z dnia 07.03.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 522401-N-2019

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. – załącznik nr 2

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

- Wzór oferty – załącznik nr 4

- Wzór umowy– załącznik nr 5

- Wykaz osób - załącznik nr 6

 

PYTANIA/ODPOWIEDZI, ZMIANY I MODYFIKACJE

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 12.03.2019

Załącznik nr 4 po zmianie 12.03.2019

Zmiana ogłoszenia 12.03.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 28.03.2019