kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOŻENIE UCZNIÓW - GMINA MIKOŁAJKI

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

Gmina Mikołajki: Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019r do 17 czerwca 2019r (Link do strony z publikacją ogłoszenia)

 

Dotyczy projektu pn.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.