kalendarz imprez

aktualności

Zapytanie ofertowe - Gmina Miejska Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe -  pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego

Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskichbwraz z budową śluzy "Guzianka II i remontem śluzy "Guzianka I" /Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Nieghocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy" (link do ogłoszenia)