kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamierze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

ZWIĄZANEGO Z PRZYGOTOWANIEM PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA BUDOWĘ MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.16.2018

Cel dialogu:

1. Przeprowadzenie analiz przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań z innymi rozwiązaniami technicznymi/technologicznymi pozwalającymi na optymalizację kosztów;

2. Skonfrontowanie potrzeb Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;

3. Przeprowadzenie analizy zapisów wcześniejszych procedur przetargowych, które miały wpływ na krąg  potencjalnych wykonawców oraz elementy cenotwórcze;

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Protokół końcowy z dialogu technicznego