kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "7 CUDÓW MAZUR - PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Ogłoszenie nr 1151075 z dnia 23.11.2018r / Baza konkurencyjności

Zaproszenie do składania ofert / zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2018r.

Załaczniki nr 1 - 5 do Zaproszenia do składania ofert (zapytania ofertowego)

 

PYTANIA / ODPOWIEDZI, ZMIANY I MODYFIKACJE

Ogłoszenie nr 1151075 z dnia 23.11.2018r / Baza konkurencyjności - zmiana z dnia 30.11.2018

Pytania / odpowiedzi, Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert w ramach zapytania ofertowego, Zmiana ogłoszenia - 2018.11.30

Załączniki nr 1-5 do Zaproszenia do składania ofert (zapytania ofertowego) - 2018.11.30

 

WYBÓR OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty