kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją "Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgornii (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowej na drodze powiatowej Nr 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane-Nida - miasto przy ul. Guzianka (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.