kalendarz imprez

aktualności

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

 

Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w ramach projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki" (Link do dokumentu)

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.