kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - ETAP III

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ "ETAP III"

Numer referencyjny: WJM.271.16.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 174-393803 z dnia  11.09.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 91 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 174-393803

 

SPROSTOWANIE / OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przesłane do Dz. U. UE (2018.10.04) 

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz.U UE (2018.10.06)

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

-JEDZ

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2

- Dokumentacja projektowa - załącznik nr 3 / - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 / - Przedmiary robót - załącznik nr 9

- Wzór oferty - załącznik nr 4

- Wzór umowy - załącznik nr 5

- Wykaz robót - załącznik nr 6 / - Wykaz usług - załacznik nr 7

- Umowa o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 10

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

SIWZ (2018.10.04)

Wzór umowy - załącznik nr 5 (2018.10.04)

Zmiana SIWZ (2018.10.19)

Wzór umowy - załącznik nr 5 (2018.10.19)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.10.25

Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert - 2018.10.26

 

ZAWIADOMIENIA DOT. WYBORU OFERT

Część nr 5 - Budowa MPR w ramach Etapu III - Powiat Giżycki

- Zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.10.26

Część nr 1 - Budowa MPR w ramach Etapu III - Gmina Mikołajki

- Zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.06

Część nr 3 - Budowa MPR w ramach Etapu III - Miasto Mrągowo

- Zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.06

Część 6 - Budowa MPR w ramach Etapu III - Powiat Mrągowski

- Zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.12.17