kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ "ETAP I, II i IV"

Numer referencyjny: WJM.271.14.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 159-363731 z dnia 21.08.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę  szlaków rowerowych o długości około 210 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 159-363731

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

- JEDZ

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2

- Dokumentacja projektowa - załacznik nr 3 / - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 / - Przedmiary robót - załącznik nr 9

- Wzór oferty - załącznik nr 4

- Wzór umowy - załącznik nr 5

- Wykaz robót - załącznik nr 6 / - Wykaz usług - załącznik nr 7

- Umowa o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 10

 

SPROSTOWANIE - OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI Dz.U. UE

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przesłane do Dz.U. UE 29.08.2018

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz. UE 31.08.2018

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przesłane do Dz.U. UE 21.09.2018

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz.U. UE 26.09.2018

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz.U. UE 05.10.2018

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przesłane do Dz.U. UE 18.10.2018

Zmiana do ogłoszenia: Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w Dz.U.UE 20.10.2018

 

ZMIANY i MODYFIKACJE

Odpowiedzi i informacja o zmianie SIWZ 30.08.2018

Zmiana SIWZ 29.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ 29.08.2018

Zmiana SIWZ 21.09.2018

 

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 03.10.2018

- 1. Ujednolicona treść SIWZ

- 2. Zmieniony załacznik nr 5 do SIWZ

- 3. Plan z kilometrażem dla Etapu II - część 4 i 5

- 4. Opinia geotechniczna - Etap I

- 5. Przekroje normalne - Etap II część 5

- 6. Etap I - gmina Miłki - kilometraż

 

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 18.10.2018

- 1. Ujednolicona treść SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.11.2018 (data publikacji 05.11.2018r.)

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE WYBORU OFERT

Część nr 1 - Budowa MPR w ramach Etapu I - Gmina Giżycko

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.23

Część nr 2 - Budowa MPR w ramach Etapu I - Miasto Giżycko

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.23

Część nr 3 - Budowa MPR w ramach Etapu I - Gmina Miłki

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.23

Część nr 4 - Budowa MPR w ramach Etapu II - Gmina Miasto Orzysz

- zawiadomienie o wyborze oferty - 2018.12.10

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2019.01.02

Część nr 5 - Budowa MPR w ramach Etapu II - Gmina Miasto Pisz

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.21

Część nr 6 - Budowa MPR w ramach Etapu II - Gmina Miasto Ruciane-Nida

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.12.10

Część nr 7 - Budowa MPR w ramach Etapu II - Powiat Piski

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.21

Część nr 8 - Budowa MPR w ramach Etapu IV - Gmina Miasto Węgorzewo

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.23

Część nr 9 - Budowa MPR w ramach Etapu IV - Gmina Pozezdrze

- zawiadomienie o unieważnieniu - 2018.11.23