kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Kampania informacyjno-promocyjna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH (KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: 7 CUDÓW MAZUR-PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Numer referencyjny: WJM.271.12.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 091-206985 z dnia 15.05.2018r.

Przedmiotem zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii informacyjno-promocyjnej) realizowanych w ramach projektu pn.: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskch".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 091-206985 z dnia 15.05.2018r.

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Nr 2018/S 117-266586 z dnia 21.06.2018r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE:

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - 2018.06.06

- SIWZ wraz z załącznikami nr: 3, 5, 6, 7, 8, 9 - 2018.06.06

- Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) - 2018.06.06

- Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór umowy) - 2018.06.06

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.07

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.08

- Załącznik nr 7 do SIWZ - 2018.06.08

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.12

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.13

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.15

-Załącznik nr 10 do SIWZ - 2018.06.15

-Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy z art. 13 lub art. 14 RODO

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.15

 

Zmiana treści SIWZ - 2018.06.18

Sprostowanie ogłoszenia przesłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - 2018.06.18

 

Pytania i odpowiedzi -2018.06.20

Załącznik Nr 2 do SIWZ - 2018.06.20

 

Pytania i odpowiedzi - 2018.06.22

 

Zmiana treści SIWZ - 2018.06.27

Sprostowanie ogłoszenia przesłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - 2018.06.27

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dz. U. UE - 2018.06.29

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.07.03 str. 1

Informacja z otwarcia ofert -2018.07.03 str. 2

informacja z otwarcia ofert - 2018.07.03 str.3

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.09.2018

Sprostowanie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.09.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁAŃ

Informacja o wniesieniu odwołania (2018.10.08)

Załącznik nr 1

- część 1

- część 2

- część 3

Załacznik nr 2

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

Zawiadomienie z dnia 08.11.2018r o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2018

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2018

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.01.2019