kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie trzech konferencji

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ZORGANIZOWANIE TRZECH KONFERENCJI

Numer referencyjny: WJM.271.8.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 545284-N-2018 z dnia 16.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i kompleksowej obsługi trzech dwudniowych konferencji gospodarczo-inwestycyjnych pod nazwą: „Mazury to Biznes"- w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki 1-4, 6 do SIWZ

Załacznik 5 do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Pytania / odpowiedzi, Zmiana treści SIWZ / Zmiana treści ogłoszenia - 2018.04.23

- zmieniony Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja aktualna)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.04.23

Pytania / odpowiedzi - 2018.04.25

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.04.27 (data publikacji: 27.04.2018r.)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018.06.27

- Załącznik do Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018.06.27

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.08.06