kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM.271.9.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 2018/S 073-161469 - 2018.04.14

Załączniki:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Informacja o zmianie SIWZ - 2018.04.20

SIWZ - 2018.04.20

Załączniki do SIWZ - 2018.04.20

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr 2018/S 079-176548) - 2018.04.24

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.05.16

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.07.27