kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja misji gospodarczych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZYCH

Numer referencyjny: WJM.271.10.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 545078-N-2018 z dnia 13.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa merytoryczna i logistyczna organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych, w tym zapewnienie wiz przyjazdowych, jeśli są konieczne, dla przedsiębiorców z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji i Niemiec, oraz dla co najmniej jednego dziennikarza z każdego kraju tamtejszej prasy gospodarczej, przedstawiciela Instytucji Otoczenia Biznesu, Instytucji zrzeszających przedsiębiorców, branżowych izb gospodarczych, klastrów, a także oraz organizacja promocji obszaru KWJM w zagranicznych mediach (prasa, Internet).- w ramach projektupn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-4, 6 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Pytania / odpowiedzi, Zmiana treści SIWZ / Zmiana treści ogłoszenia - 2018.04.19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.04.20

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.04.2018r. (opublikowano 26.04.2018)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018.05.22

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.06.12