kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 spotkań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.7.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 540331-N-2018 z dnia 05.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie i zorganizowanie cyklu spotkań 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie; służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych

- w ramach projektupn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-4, 6 do SIWZ

Załącznik 5 do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Zmiana treści SIWZ / Zmiana treści ogłoszenia - 2018.04.13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.04.13

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.04.16 (data publikacji 17.04.2018)

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018.06.12

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.06.22