kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 32 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.6.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 539474-N-2018 z dnia 03.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest:

kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań mających na celu włączenie interesariuszy projektu do opracowania wymagań, procedur dla Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz wspólnego opracowania i projektowania wymagań dla usługi Systemu Informacji Gospodarczej (SIG)

- w ramach projektupn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki 1-4, 6 do SIWZ

Załacznik 5 do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.04.11

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018.05.09

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.05.29