kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.03.19

 

INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Informacja z wyboru ofert - Część I - 2018.04.11

Informacja o unieważnieniu postępownaia - Część II - 2018.04.19