kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa narzędzi TIK dla szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa narzędzi TIK dla szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM. 271.2.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 - 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ:

Odpowiedzi na pytania

Siwz - 19.02.2018

Załączniki 1, 1a, 3 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania zadane w dn. 19.02.2018

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ - 22.02.2018

Załacznik nr 5 do SIWZ

SIWZ [aktualizacja terminu składania ofert]

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.02.26

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018.03.16