kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (BADANIA TRACKINGOWE) - 7 CUDÓW MAZUR

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie badań trackingowych w zakresie promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2018 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.01.31

Pytania i odpowiedzi - 2018.02.01

ZMIANY I MODYFIKACJE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (zmodyfikowany formularz ofertowy) - 2018.02.01

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Protokół z otwarcia ofert - 2018.02.02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty - 2018.02.19