kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.1.2018

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2018/S 010-018541

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa". Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek, dla odcinków o łącznej o długości około 0,4 km zlokalizowanych na terenie dróg będących w administracji Gddkia, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w SIWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1,2,3,5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- załaczniki do OPZ - Plany sytuacyjne

 

ZMIANY I MODYFIKACJE:

1. Dnia 17.01.2018r. - Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ (załacznikach do OPZ - Plan sytuacyjny nr 2)

- zmieniony Plan sytuacyjny nr 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert - 2018.01.29

- załącznik do informacji z otwarcia ofert

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- Zawiadomienie z dnia 19.02.2018r o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Nr w Dz. U. UE 2018/S 062-137854)