kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (EKSPERTYZA) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na wykonanie dwuczęściowej niezależnej ekspertyzy w zakresie systemów obsługi inwestora, działań na rzecz wsparcia eksportu, współpracy B2A, A2A w 11 gminach z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2017 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

Zmiany i modyfikacje, pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zmiany i modyfikacje, pytania i odpowiedzi - 2017.12.15

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami - 2017.12.15

Uwaga! Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2017 roku o godz. 11.00

Protokół z otwarcia ofert - 2017.12.20

Informacja o wyborze oferty - 2018.01.02