kalendarz imprez

aktualności

Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Serdecznie zapraszamy na XVIII Miedzy narodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych, który odbędzie się w dniach 29 – 30 czerwca 2013 r. (sobota-niedziela) na Placu Wolności.

 Podczas festiwalu odbędą się występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych mniejszości narodowych pokazujących swój dorobek artystyczny z różnych krajów z zagranicy jak również z Polski.

Program:
• 29 czerwca 2013 r. (sobota) 17.30 – Korowód Zespołów Festiwalowych 18.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu Prezentacja zespołów festiwalowych (plac Wolności)
• 30 czerwca 2013 r. (niedziela) 16.00 – Koncert galowy (plac Wolności), Wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie festiwalu. Gościem festiwalu będzie zasłużony Zespół Tańca Ukrainy „JUNIST” z Lwowa (Ukraina). W festiwalu wezmą udział zespoły z: Polski, Litwy, Ukraina, Rosji i Białorusi.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski oraz Markijan Malski, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Ukrainy w RP.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz”, współorganizator: Węgorzewskie Centrum Kultury.