kalendarz imprez

aktualności

Ruciane-Nida 09/06/2016 - Notatka ze spotkania konsultacyjnego – panelu ekspertów

Prowadzący: Mateusz Werpachowski
Data: 09/06/2016
Miejsce: Ruciane-Nida

Najważniejsze zasoby / potencjały KWJM, bariery rozwojowe

Mocne strony:

  • Jako kluczowy potencjał wskazano walory środowiska naturalnego,
  • Istotną mocną stroną jest również dostępność ekologicznej żywności,
  • Unikatowe walory krajobrazowe.

Trudności i bariery rozwojowe:

  • Brak ścieżek, szlaków rowerowych,
  • Słaba współpraca z Lasami Państwowymi,
  • Brak wykwalifikowanych pracowników,
  • Lokalne samorządy nie współpracują skutecznie z inwestorami.

Kluczowe kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego KWJM (też w kontekście inteligentnych specjalizacji regionu)

Ekonomia wody, rozwój turystyki, promocja turystyczna
Ekologiczna żywność

Pożądane formy działań promocyjnych (marketingowych) dla obszaru WJM, współpraca przedsiębiorców i samorządów – oczekiwania

Nie należy promować oferty w sezonie letnim (nie ma takiej potrzeby).
Promocja turystyki rodzinnej i oferty dla dzieci.
Promocja grzybobrań, nart biegowych, nurkowania
Promocja telewizyjna oraz np. profesjonalny folder na pokładach samolotów.

Gotowość uczestników spotkania do zaangażowania się w działania w ramach projektu (np. uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, wydarzeniach promocyjnych, itp.)

Tak (gotowość wyrażona poprzez uczestnictwo w spotkaniu)

Inne propozycje / wnioski

Brak szlaków konnych, fatalna współpraca z PUP.

Pliki do pobrania:
- Prezentacja
- Formularz