kalendarz imprez

aktualności

Miasto Mrągowo 10.06.2016 - Notatka ze spotkania konsultacyjnego – panelu ekspertów

Prowadzący: Tomasz Szabelski
Data: 10.06.2016
Miejsce: Miasto Mrągowo

Najważniejsze zasoby / potencjały KWJM, bariery rozwojowe

Zasoby:
Infrastruktura turystyczna, krajobrazy, porty i przystanie, żeglarstwo, Piknk Country, wędkarstwo, agroturystyka, uprzejmość ludzi, zamki.

Bariery rozwojowe:
Brak współpracy w ramach badań naukowych, w szczególności z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, słaba infrastruktura drogowa, mała atrakcyjność kapitału ludzkiego na regionalnym rynku pracy, stereotyp terenów postpegerowskich, miejscowo bardzo zarośnięte jeziora.

Kluczowe kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego KWJM (też w kontekście inteligentnych specjalizacji regionu)

Zmiany w polityce centralnej – większy nacisk na ścianę wschodnia.
Pozyskanie dodatkowego finansowania na modernizację infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.

Pożądane formy działań promocyjnych (marketingowych) dla obszaru WJM, współpraca przedsiębiorców i samorządów – oczekiwania

Kampania telewizyjna – zwłaszcza tzw. Programy śniadaniowe lub sponsoring prognoz pogody.
Kampania promocyjna z głównym przesłaniem - Mazury – Zielone Płuca Polski.

Gotowość uczestników spotkania do zaangażowania się w działania w ramach projektu (np. uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, wydarzeniach promocyjnych, itp.)

Tak.
Inne propozycje / wnioski

Wykorzystanie blogerów do promocji – product placement.
Wizyty studyjne na Mazurach dla przedstawicieli biznesu i lokalnych / regionalnych izb turystycznych i gospodarczych.

Pliki do pobrania:
- Prezentacja
- Formularz