kalendarz imprez

aktualności

Węgorzewo 09/06/2016 - Notatka ze spotkania konsultacyjnego – panelu ekspertów

Prowadzący: Maciej Felski
Data: 09/06/2016
Miejsce: Węgorzewo

Najważniejsze zasoby / potencjały KWJM, bariery rozwojowe

Uczestnicy wskazali następujące zasoby / potencjał KWJM

 • przyroda (m.in. Puszcza Borecka)
 • natura,
 • atrakcyjne przyrodniczo położenie,
 • znaczna odległość „od cywilizacji” – obszarów rozwiniętych gospodarczo
 • czyste środowisko naturalne,

Uczestnicy wskazali następujące bariery rozwojowe KWJM:

 • niskie kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • mała liczba wykwalifikowanych pracowników,
 • pracownicy dostępni na rynku pracy nakierowani gł. na branżę turystyczną
 • wypłata 500+ ogranicza aspiracje zawodowe potencjalnych pracowników
 • dostępność komunikacyjna obszaru
 • krótki sezon turystyczny,


Kluczowe kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego KWJM (też w kontekście inteligentnych specjalizacji regionu)
1. Ekonomia wody:
a. Turystyka żeglarska,
b. Turystyka nie związana z żeglarstwem jak kierunek rozwoju dla obszarów położonych poza bezpośrednim sąsiedztwem jezior
c. Produkcja jachtów / kooperacja przy produkcji jachtów
d. obsługa jachtów,
2. żywność wysokiej jakości:
a. położenie, warunki glebowe pozwalają na prowadzenie rolnictwa ekologicznego, nie przemysłowego,
b. produkcja tradycyjnej żywności

Pożądane formy działań promocyjnych (marketingowych) dla obszaru WJM, współpraca przedsiębiorców i samorządów – oczekiwania

Różne formy promocji i kanały w zależności od ddbiorcy: B2B, B2C,

Formy promocji:
1. telebimy w centrach miast prezentujące na „żywo” pogodę (przekłamania w prognozie pogody w TV)

Pliki do pobrania:
- Prezentacja
- Formularz