kalendarz imprez

aktualności

Mikołajki 07/06/2016 - Notatka ze spotkania konsultacyjnego – panelu ekspertów

Prowadzący Maciej Felski
Data Mikołajki
Miejsce 07/06/2016

Najważniejsze zasoby / potencjały KWJM, bariery rozwojowe

Uczestnicy wskazali następujące zasoby / potencjał KWJM

 • przyroda,
 • atrakcyjne przyrodniczo położenie,
 • czyste środowisko naturalne,
 • infrastruktura techniczna (baza turystyczna, infrastruktura sieciowa)
 • wysoki poziom przedsiębiorczości,
 • wzrost kwalifikowane ruchu turystycznego,
 • rozwój różnorodnej oferty dostępnej dla „każdego”
 • duże imprezy przyciągające liczną grupę odwiedzających

Uczestnicy wskazali następujące bariery rozwojowe KWJM:

 • niskie kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • mała liczba wykwalifikowanych pracowników,
 • pracownicy dostępni na rynku pracy nakierowani gł. na branżę turystyczną
 • wypłata 500+ ogranicza aspiracje zawodowe potencjalnych pracowników
 • dostępność komunikacyjna obszaru
 • krótki sezon turystyczny,
 • ograniczona jakość i ilość tras turystycznych, rowerowych, pieszych,
 • ograniczona liczba zintegrowanych produktów turystycznych

Kluczowe kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego KWJM (też w kontekście inteligentnych specjalizacji regionu)

1. Ekonomia wody:
a. Turystyka żeglarska,
b. Turystyka nie związana z żeglarstwem jak kierunek rozwoju dla obszarów położonych poza bezpośrednim sąsiedztwem jezior
c. Produkcja jachtów / kooperacja przy produkcji jachtów
d. obsługa jachtów,

2. żywność wysokiej jakości:
a. położenie, warunki glebowe pozwalają na prowadzenie rolnictwa
ekologicznego, nie przemysłowego,
b. produkcja tradycyjnej żywności
Pożądane formy działań promocyjnych (marketingowych) dla obszaru WJM, współpraca przedsiębiorców i samorządów – oczekiwania

Pliki do pobrania:
- Prezentacja
- Formularz