kalendarz imprez

aktualności

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do realizacji e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów, pracującego w chmurze prywatnej, dla jednostek samorządu terytorialnego

„Na podstawie art. 31b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020 zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego pn.: „Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do realizacji e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów, pracującego w chmurze prywatnej, dla jednostek samorządu terytorialnego”.

UWAGA: Zamawiający zwołuje zebranie informacyjne, poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym, na 23 czerwca 2016 r. o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Załączniki:
- Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
- Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
- Wzór wykazu zrealizowanych usług
- Uchwała nr 20/2016 Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego
- Opis zadania – dialog techniczny – Projekt Cyfrowe Mazury

Dodatkowe informacje:

- Prezentacja

Odpowiedzi na pytania:

- Odpowiedzi na pytania z dnia 23.06.2016r.

Zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym:

- Zestawienie

 

W nawiązaniu do przeprowadzonego dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego do realizacji e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów, pracującego w chmurze prywatnej, dla jednostek samorządu terytorialnego informujemy, że dotychczasowe działania pozwoliły na określenie wstępnej koncepcji rozwiązań planowanej realizacji projektu. Obecnie trwają prace w zespołach koordynatorów jednostek samorządu terytorialnego nad dostosowaniem przyjętej koncepcji do lokalnych potrzeb samorządów.

W najbliższym czasie zostanie sporządzone podsumowanie dotychczasowych prac oraz wypracowany model koncepcji rozwiązań.