kalendarz imprez

aktualności

Podpisanie umów z Województwem Warmińsko-Mazurskim na projekty ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 podpisało już cztery umowy wstępne z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przygotowanie do realizacji projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Trzy podpisane umowy dotyczą projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Umowy podpisano 31 marca 2016 roku. Stowarzyszenie reprezentowali Pan Krzysztof Piwowarczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu (Burmistrz Węgorzewa) oraz Pani Otolia Siemieniec, Skarbnik Zarządu (Burmistrz Mrągowa). W realizację projektu zaangażowane są: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Mikołajki, Gmina Ryn, Gmina Miejska Giżycko, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida. Projekt został podzielony na etapy:

Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior:  Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana nowa śluza „Guzianka II”, przebudowana zostanie kładka dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach, przebudowane zostanie nabrzeże w miejscowościach Ryn. Wartość etapu przekracza 28 mln złotych.

Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy. Projekt obejmuje: przebudowę i umocnienie Kanału Szymońskiego, części Kanału Giżyckiego/ Łuczańskiego, Kanału Mioduńskiego, Kanału Grunwaldzkiego, Kanału Tałckiego, przebudowę nabrzeża Jeziora Mikołajskiego w Mikołajkach, przebudowę nabrzeża Jeziora Niegocin na od Kanału Giżyckiego do molo w Giżycku, przebudowę nabrzeża basenu portu śródlądowego w Giżycku, przebudowę kładki nad Kanałem Giżyckim na przedłużeniu ul. 3 Maja w Giżycku, przebudowę nabrzeża rzeki Pisy w Piszu, przebudowę nabrzeża Jeziora Nidzkiego w Rucianem-Nidzie. Wartość etapu przekracza 121 mln złotych.

Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Projekt obejmuje: remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, udrożnienie szlaku wodnego poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami (usunięcie mielizn i raf kamiennych w następujących miejscach: Jez. Roś na połączeniu z Kanałem Jeglińskim, połączenie jez. Seksty z jez. Śniardwy, połączenie jez. Śniardwy z jez. Mikołajskim, Jez. Tałtowisko na połączeniu z Kanałem Grunwaldzkim, na połączeniach jezior Kotek i Szymon z Kanałem Mioduńskim, wejściu do Kanału Niegocińskiego z jez. Niegocin), przebudowę zaplecza technicznego do obsługi szlaku w Mikołajkach nabrzeże Jeziora Mikołajskiego i Giżycku – nabrzeże Jeziora Niegocin wraz z przebudową wyciągu dla statków (2 zadania inwestycyjne), przebudowę i umocnienie Kanału Piękna Góra, przebudowę, udrożnienie i umocnienie Kanału Węgorzewskiego i rzeki Węgorapy na odcinku Jezioro Mamry – Węgorzewo, udrożnienie kanału Śniardwy – Roś. Wartość etapu wynosi ok. 32 mln złotych.Czwarta podpisana umowa dot. projektu pn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 30 kwietnia 2016 roku w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Stowarzyszenie reprezentowali Pan Piotr Jakubowski, Przewodniczący Zarządu (Burmistrz Mikołajek) oraz Pani Otolia Siemieniec, Skarbnik Zarządu (Burmistrz Mrągowa). Projekt, którego wartość to ok. 11 mln złotych, będzie realizowany w latach 2017-2019. Ma się on przyczynić do:
a) wzmocnienia rangi gospodarczej WJM w Polsce i zagranicą poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach gospodarczych,
b) wzmocnienia kierunków i działań promocji gospodarczej branż oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM, realizowanych w sposób uporządkowany i konsekwentny, stworzenie silnego i jednolitego wizerunku Mazur, a także wzrostu gospodarczego obszaru,
c) repozycjonowania postrzegania wizerunku WJM nie tylko jako obszaru atrakcyjnego turystycznie – ale także tworzącego klimat dla inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości,
d) rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw.