kalendarz imprez

aktualności

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WJM 2020

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 odbyło się w dniu 22 września 2015r. w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. W zebraniu uczestniczyło 22 spośród 28 przedstawicieli reprezentujących poszczególnych członków Stowarzyszenia (wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedstawiciele delegowani przez rady gmin i powiatów).

 

 

 Zebraniu przewodniczył Pan Piotr Jakubowski (Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki). Członkowie Stowarzyszenia WJM 2020 poruszali następujące kwestie:

·         Stan organizacji Biura Stowarzyszenia oraz informacjao stanie przygotowań do wdrażania projektów pozakonkursowych i konkursowych (szczegółowej prezentacji dokonał Pan Paweł Czacharowski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia WJM 2020). Omówiono kwestie związane z następującymi projektami Stowarzyszenia WJM 2020:

o    „Mazurska pętla rowerowa”,

o    „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”,

o    „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich”,

o    „Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn”,

o    „Kontynuacja Masteplanu dla WJM”,

o    „Cyfrowe Mazury – e-administracja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

·         Przyjęto stanowisko w sprawie współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Przedstawicielki Fundacji Panie Jolanta Piotrowska (Prezes FOWJM) oraz Agnieszka Kombel (Członek Zarządu FOWJM) zaprezentowały proponowane obszary oraz zasady współpracy. Zachęciły one gminy do udziału m.in. w projekcie edukacyjnym, który w sposób systemowy mógłby rozwiązywać problemy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z tego obszaru. FOWJM jest również gotowa wesprzeć gminy w zakresie przygotowania i realizacji projektu MASTERPLAN obejmującego dokończenie inwestycji wodno-ściekowych, odnawialnych źródeł energii, czy termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach programu „RYŚ” NFOŚiGW w Warszawie.

·         Przyjęto stanowisko w sprawie niezbędnego wkładu własnego gmin do sfinansowania dokumentacji technicznej Mazurskiej Pętli Rowerowej.

 

·         Przyjęto stanowisko w sprawie niezbędnego wkładu własnego gmin do sfinansowania studium wykonalności projektu 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

·         Przyjęto uchwałę o przystąpieniu Stowarzyszenia jako lider projektu Cyfrowe Mazury – e-administracja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

·         Dyskutowano o:

o    zasadach naliczania składki członkowskiej na 2016 r.

o    o założeniach do budżetu Stowarzyszenia na 2016 r. –

o    o przystąpieniu Stowarzyszenia do konkursu Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Działanie 2.1).