kalendarz imprez

aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WJM 2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które odbędzie się 22 września 2015 roku w Mikołajkach. 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki, dn. 07.09.2015 r.

Szanowni Państwo

Członkowie Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

 

Na podstawie § 16 pkt. 1 statutu Zarząd Stowarzyszenia WJM 2020 zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się 22.09.2015 r. w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach o godz. 9.30 (w sali konferencyjnej).

Przewidywany porządek obrad:

1. Przywitanie oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawdzenie listy obecności (Członków Walnego Zebrania).

4. Informacja o bieżącej sytuacji Stowarzyszenia, w tym stanie organizacji Biura Stowarzyszenia.

5. Informacja o stanie przygotowań do wdrażania projektów pozakonkursowych.

6. Przyjęcie stanowiska Stowarzyszenia o współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. PROJEKT NR 1 – prezentacja propozycji współpracy przez przedstawicieli Fundacji.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie niezbędnego wkładu własnego gmin do sfinansowania dokumentacji technicznej Mazurskiej Pętli Rowerowej. PROJEKT NR 2

8. Przyjęcie uchwały w sprawie niezbędnego wkładu własnego gmin do sfinansowania studium wykonalności projektu 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.PROJEKT NR 3

9. Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia jako lider do projektu Cyfrowe Mazury – e administracja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. PROJEKT NR 4

10. Przyjęcie uchwały w sprawie niezbędnego wkładu własnego gmin do sfinansowania udziału w projekcie Cyfrowe Mazury – e administracja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.PROJEKT NR 5

11. Sprawy różne:

a.      dyskusja o zasadach naliczania składki członkowskiej na 2016 r. (patrz mat. roboczy nr 1)

b.      dyskusja o założeniach do budżetu Stowarzyszenia na 2016 r. (patrz mat. roboczy nr 2)

c.       dyskusja o przystąpieniu Stowarzyszenia do konkursu Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Działanie2.1)

d.      wolne wnioski.

12.  Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

 

                        Piotr Jakubowski

Uwaga:

1. materiały robocze wraz z projektami uchwał zostaną dostarczone drogą mailową do 16 września 2015 r. 

2. komplet dokumentów w wersji papierowej uczestnicy zebrania otrzymają przed posiedzeniem.