kalendarz imprez

aktualności

Akcja "7 CUDÓW MAZUR"

Wspólna promocja regionu, jednolita i atrakcyjna oferta turystyczna – to główne założenia kampanii „7 cudów Mazur”. Realizowana jest ona przez siedem samorządów, które od końca ubiegłego roku pracują nad strategią mającą budować nową markę.
7 Cudów Mazur to kampania promująca siedem mazurskich miast,  będąca pewnego rodzaju kontynuacją szerszej współpracy po zakończeniu plebiscytu 7 Cudów Natury (New 7 Wonders of Nature)  i akcji koordynowanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie „Mazury Cud Natury", która odbiła się szerokim echem w kraju i za granicą.

Przedstawiciele siedmiu samorządów rozpoczęli współpracę w zakresie wspólnej promocji regionu jesienią 2012 roku. Kampania pod hasłem „7 Cudów Mazur”, w której udział biorą Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Ruciane – Nida, Pisz, Ryn i Mrągowo ruszyła i jest to pierwsze tego typu „oddolne” przedsięwzięcie skupiające różne miasta, przez wielu często uważane za konkurencję.

Samorządy z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich podjęły decyzję o współpracy mając na uwadze stale rosnącą konkurencję między miastami w Polsce oraz ograniczony dostęp do stosowania narzędzi marketingowych i promocyjnych.

Podczas roboczych spotkań specjalistów ds. promocji każdego z miast, wypracowany został kierunek wspólnych działań, w ramach konkursu stworzone zostało wspólne logo, a wkrótce ruszy strona internetowa www.7cudowmazur.com. Będzie ona „wizytówką” siedmiu miast i przewodnikiem jednocześnie. Znajdą się tu m.in. atrakcje i kalendarz imprez z siedmiu miejscowości. Dzięki temu turysta w łatwy sposób będzie mógł zaplanować pobyt  w Krainie Wielkich Jezior, bo w jednym miejscu znajdzie najpotrzebniejsze informacje o regionie.

Samorządy określiły wspólne ramy strategii promocji regionu, na terenie którego funkcjonują. Dotyczy ona m.in. budowania nowych atrakcji turystycznych uzupełniających dotychczasowe działania w poszczególnych miejscowościach. Będą to wydarzenia angażujące wszystkie samorządy. Tak jak ruszający w maju cykl regat.

Miasta organizują Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur, czyli cykl 7 imprez regatowych. Pierwsza edycja będzie miała miejsce w Mikołajkach już 3 maja, kolejne odbędą się w Piszu 23.06.2013, Giżycku 13.07.2013, Rucianem – Nidzie 27.07.2013, Węgorzewie 03.08.2013, Rynie 17.08.2013 i finał w Mrągowie 24.08.2013.

Idea jaka przyświeca samorządowcom to stworzenie rozpoznawalnej marki, która pomoże w promocji najpiękniejszych zakątków Mazur i wzbogaci atrakcje turystyczne oferowane w naszym regionie. Wspólna praca w tym zakresie umożliwi także pozyskiwanie większych środków finansowych z zewnątrz na takie działania.

W kwietniu 2013 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. Celem unijnego projektu jest budowa marki „7 Cudów Mazur” przez promocję lokalnej gospodarki i budowę atrakcyjnego wizerunku obszaru naszych siedmiu gmin.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 835 990 zł brutto, z czego przewidywana kwota dofinansowania to 710 592 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny stron porozumienia wynosi łącznie: 125 405 zł brutto, co stanowi nie mniej niż 15% kosztów projektu i dla jednego partnera  wynosi 17 915 zł brutto. Liderem projektu jest Mrągowo. Po pozytywnej decyzji konkursowej, działania rozpoczęłyby się jeszcze w tym roku, a zakończyły w roku 2015.

Projekt „7 Cudów Mazur” dzięki wsparciu unijnego pozwoli na wykreowanie produktu, stworzenie jednolitego programu promocji i identyfikacji wizualnej. Miasta zrealizują wspólną kampanię w mediach. Wyprodukowany zostanie profesjonalny film promocyjny, z planem emisji w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Oprócz promocji w telewizji przewidziana została też ogólnopolska akcja w Internecie. Dodatkowo istniejąca już strona internetowa zostanie dostosowana do wypracowanej dzięki projektowi wizji marki.