kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA 16 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 7 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  16 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 7 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.3.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 157-380892 z dnia  14.08.2020 r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę 16 Miejsc Obsługi Rowrzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/16516/details w zakładce „Aktualne”.

 

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ w Gminie Pisz

Numer referencyjny: WJM.271.2.2020

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 559171-N-2020 z dnia 07.07.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w Gminie Pisz.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 i 7

Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.07.2020

Zmiana SIWZ 14.07.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Informacja z otwarcia ofert 20.07.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze 18.08.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGI

 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Tymczasowego Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i drogowej 

 

Numer referencyjny WJM.271.2.2020

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Tymczasowego Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i drogowej przy realizacji zadań pn.:

  1. budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów nr 7 MOR 7 – Miasto Giżycko;
  2. budowa Wieży Widokowej nr 3 WW3 – Miasto Giżycko;
  3. remont dróg szutrowych w gminie Ruciane-Nida;
  4. remont dróg szutrowych w gminie Mikołajki.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Projekt umowy z załącznikami do umowy

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - GMINA PISZ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

 

BUDOWA  WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - GMINA PISZ

Numer referencyjny: WJM.271.1.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 073 - 173790 z dnia  14.04.2020r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Pisz.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList_publicloggedin w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówiający zamierza ubiegać się o współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 04.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I UMOCNIENIE KANAŁÓW

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa i umocnienie kanałów: 1) Kanału Tałckiego w km 33+00 - 34+60, 2) Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 - 36+57, 3) Kanału Mioduńskiego w km 37-05 - 38+97 w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mokołajek do Giżycka".

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu znajduje się na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie / Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Link do strony z ogłoszeniem

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

zobacz wszystkie