kalendarz imprez

Projekt pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko-SP Wilkasy" - Rekrutacja uczestników


REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE:
- pobierz