kalendarz imprez

aktualności

Morze, Góry i Mazury!

Długi, majowy weekend znów upłynie pod znakiem "Morze, Góry i mazury - Majówka z Radiem Zet". Ponownie w trzech partnerskich miastach: Mikołajkach, Łebie i Szczyrku pod patronatem Radia Zet odbywać będą się wydarzenia związane z aktywnym ale i bezpiecznym wypoczynkiem. Znamy już program tegorocznej majówki w Mikołajkach, w której czynny udział bierze Wioska Żeglarska.

Nowe umiejętności - Więcej możliwości - Powiat Mrągowski, Piski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.1.2017

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 008-011 864

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA" w podziale na 3 częśći. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 301 km, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - jedno pozwolenie na budowę dla każdej Części (Etapu).

Podpisanie umowy partnerstwa


W dniu 21.10.2016r w Mikołajkach oficjalnie zawarto Umowy partnerskie dotyczące wspólnej realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I". Jest to projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża.

Trzy dni dobrej zabawy w Mikołajkach

Przez trzy dni mieszkańcy Mikołajek i turyści odwiedzający nasze miasto mieli okazję dobrze się bawić. Dobra muzyka obecna była każdego dnia, na wodzie przygotowano zjawiskowe pokazy a smakosze mogli spróbować tego, co mazurskie jeziora maja najlepszego.

zobacz wszystkie