kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II  z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórka mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida - miasto przy ul. Guzianka" (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

Wynik postępowania

 

Informacja o projekcie

Ogłoszenie o zamówieniu-Gmina Mikołajki

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 

Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II / Numer referencyjny: SIZP.271.10.2018 (link do ogłoszenia)

Ogłoszenie o zamówieniu Nr w Dz. U. UE 2018/S 094-212482 z 18/05/2018 (link do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

 

Zawiadomienie dot. wyboru oferty najkorzystniejszej - 2018.08.03

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI

PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ" ETAP I, II, III i IV"

Numer referencyjny: WJM.271.13.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 096-219290 z dnia 23.05.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej" Etap I, II, III i IV.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje 4 etapy inwestycji:

a) Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Sterławki Małe - Doba - Radzieje - Perkunowo - Giżycko - Wilkasy - Bogaczewo - Kanał Kula - Rydzewo - Marcinowa Wola

b) Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Cierzpięty - Okartowo - Karwik - Pisz - Wiartel - Karwica - Krzyże - Ruciane-Nida - Iznota

c) Etap III - Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Mikołajki - Stare Sady - Jora - Wielka-Notyst - Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka - Użranki - Kosewo - Mrągowo - Młynowo - Ryn - Orło.

d) Etap IV - Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Przystań/Mamerki - Węgorzewo - Ogonki - Pozezdrze

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Kampania informacyjno-promocyjna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH (KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: 7 CUDÓW MAZUR-PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Numer referencyjny: WJM.271.12.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 091-206985 z dnia 15.05.2018r.

Przedmiotem zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii informacyjno-promocyjnej) realizowanych w ramach projektu pn.: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskch".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

zobacz wszystkie