kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI

PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ" ETAP I, II, III i IV"

Numer referencyjny: WJM.271.13.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 096-219290 z dnia 23.05.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej" Etap I, II, III i IV.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje 4 etapy inwestycji:

a) Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Sterławki Małe - Doba - Radzieje - Perkunowo - Giżycko - Wilkasy - Bogaczewo - Kanał Kula - Rydzewo - Marcinowa Wola

b) Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Cierzpięty - Okartowo - Karwik - Pisz - Wiartel - Karwica - Krzyże - Ruciane-Nida - Iznota

c) Etap III - Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Mikołajki - Stare Sady - Jora - Wielka-Notyst - Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka - Użranki - Kosewo - Mrągowo - Młynowo - Ryn - Orło.

d) Etap IV - Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Przystań/Mamerki - Węgorzewo - Ogonki - Pozezdrze

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Kampania informacyjno-promocyjna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH (KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: 7 CUDÓW MAZUR-PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Numer referencyjny: WJM.271.12.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 091-206985 z dnia 15.05.2018r.

Przedmiotem zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii informacyjno-promocyjnej) realizowanych w ramach projektu pn.: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskch".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.11.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1)    budowę  szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie trzech konferencji

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ZORGANIZOWANIE TRZECH KONFERENCJI

Numer referencyjny: WJM.271.8.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 545284-N-2018 z dnia 16.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i kompleksowej obsługi trzech dwudniowych konferencji gospodarczo-inwestycyjnych pod nazwą: „Mazury to Biznes"- w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM.271.9.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 2018/S 073-161469 - 2018.04.14

Załączniki:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Informacja o zmianie SIWZ - 2018.04.20

SIWZ - 2018.04.20

Załączniki do SIWZ - 2018.04.20

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr 2018/S 079-176548) - 2018.04.24

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.05.16

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.07.27

zobacz wszystkie