kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy" (link do ogłoszenia)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWOŻENIE UCZNIÓW - GMINA MIKOŁAJKI

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

Gmina Mikołajki: Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019r do 17 czerwca 2019r (Link do strony z publikacją ogłoszenia)

 

Dotyczy projektu pn.: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe - Gmina Miejska Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe -  pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego

Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskichbwraz z budową śluzy "Guzianka II i remontem śluzy "Guzianka I" /Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Nieghocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy" (link do ogłoszenia)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-Gmina Miejska Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” (link do ogłoszenia)

 

Ogłoszenie o zamierze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

ZWIĄZANEGO Z PRZYGOTOWANIEM PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA BUDOWĘ MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.16.2018

Cel dialogu:

1. Przeprowadzenie analiz przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań z innymi rozwiązaniami technicznymi/technologicznymi pozwalającymi na optymalizację kosztów;

2. Skonfrontowanie potrzeb Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;

3. Przeprowadzenie analizy zapisów wcześniejszych procedur przetargowych, które miały wpływ na krąg  potencjalnych wykonawców oraz elementy cenotwórcze;

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie