kalendarz imprez

atrakcje

aktualności

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 04 kwietnia 2018 r do 21 czerwca 2018r" w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki" (Link do ogłoszenia).

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.