kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGI

 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Tymczasowego Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i drogowej 

 

Numer referencyjny WJM.271.2.2020

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Tymczasowego Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i drogowej przy realizacji zadań pn.:

  1. budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów nr 7 MOR 7 – Miasto Giżycko;
  2. budowa Wieży Widokowej nr 3 WW3 – Miasto Giżycko;
  3. remont dróg szutrowych w gminie Ruciane-Nida;
  4. remont dróg szutrowych w gminie Mikołajki.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Projekt umowy z załącznikami do umowy

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - GMINA PISZ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

 

BUDOWA  WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - GMINA PISZ

Numer referencyjny: WJM.271.1.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 073 - 173790 z dnia  14.04.2020r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej - Gmina Pisz.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList_publicloggedin w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówiający zamierza ubiegać się o współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I UMOCNIENIE KANAŁÓW

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa i umocnienie kanałów: 1) Kanału Tałckiego w km 33+00 - 34+60, 2) Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 - 36+57, 3) Kanału Mioduńskiego w km 37-05 - 38+97 w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mokołajek do Giżycka".

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu znajduje się na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie / Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Link do strony z ogłoszeniem

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT DRÓG SZUTROWYCH Z WYDZIELONYMI ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

REMONT DRÓG SZUTROWYCH Z WYDZIELONYMI ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.10.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 204 - 495534 z dnia  22.10.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont dróg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: (link do strony z ogłoszeniem)  

 

 

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zobacz wszystkie